Wat kunt u verwachten?

Na uw aanmelding nodig ik u uit voor een eerste gesprek. In dat gesprek komen uw levensverhaal en situatie aan bod. Op basis van het eerste gesprek kijken we of ik tot een behandeling overga en zo ja, op welke wijze. Ik vind het belangrijk dat er een goede “klik” tussen ons is. De frequentie en duur van de contacten bepalen we in onderling overleg. Meestal is dat eens in de twee weken voor een gesprek van 50 minuten (voor één persoon) of 80 minuten (voor twee of meer personen). 

Systeemtherapie is een vorm van psychotherapie. In de behandeling pas ik inzichten uit de systeemtheorie toe. Ik kijk onder meer naar de onderlinge communicatie en de betekenis die men aan elkaars handelen toekent. Daarnaast kan de behandeling bestaan uit elementen van emotionally focused therapy (EFT), narratieve therapie, cognitieve gedragstherapie, dialectische gedragstherapie (DGT), interpersoonlijke psychotherapie (IPT), schematherapie, oplossingsgerichte therapie en aandachtgerichte cognitieve therapie (ACT; mindfulness). 

Mijn behandeling is erop gericht dat u inzicht krijgt in uw situatie. Vaak blijkt er een "logische verklaring” te zijn. Het gaat meestal om vaste patronen van denken, voelen of doen. Die patronen worden vaak beïnvloed door omgevingsfactoren als werk, buurt, religie en cultuur. Samen zoeken wij naar een andere kijk op de situatie waarmee u zich kunt losmaken van die patronen en er nieuwe mogelijkheden voor de omgang met de ander ontstaan.