Partners en samenwerking

Samen met de zelfstandig werkende en vrijgevestigde psychologen Pieter Schoneveld, Esther Menkveld, Angela Bakker en Sonja Fransman werk ik onder één dak als Psycho Praktijk Dronten. Wij maken gebruik van elkaars kennis en ervaring en waar nodig kunnen we een basispsychologische of gespecialiseerde psychologische behandeling combineren met relatie- en gezinstherapie.

Verder heb ik een breed netwerk van hulpverleners in mijn regio. Mocht het tijdens de behandeling duidelijk worden dat mijn hulp niet meer toereikend is en nog wel vervolghulp nodig is, dan kan ik met u kijken welke behandelmogelijkheden er in de regio zijn die bij uw situatie passen.

Mensen die gebaat zijn bij een combinatie van mindfulness en bewegen wijs ik graag op Focus op bewegen in Harderwijk.

Ik kan met Anja de Boer samenwerken als de relatie- en gezinsproblematiek het functioneren van een familiebedrijf raakt bijvoorbeeld doordat de problemen de voortzetting of opvolging van het bedrijf verstoren. Ook kan het werken in een familiebedrijf relatie- en gezinsproblemen veroorzaken bijvoorbeeld omdat er door het werk geen tijd en aandacht meer is voor elkaar.